Вашата идея - Вашият екип

Толкова е просто.

Научи повече
Защита на личните данни

Защита на личните данни

Радваме се, че сте посетили нашия уебсайт. Защитата и сигурността на вашата лична информация при използването на нашия уебсайт е много важна за нас. Ето защо бихме искали да ви информираме на това място кои ваши лични данни събираме, когато посещавате нашия уебсайт, и за какви цели се използват.

This privacy policy applies to the internet offer of Bitmade GmbH, which is accessible under the domain coding-teams.de as well as the various subdomains ("our website").

Кой е отговорен и как мога да се свържа с вас?

Отговорно лице

за обработката на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД)

Bitmade GmbH
Büssemstr. 7
45276 Essen
DE

Длъжностно лице по защита на данните

Datenschutz Ruhr GmbH
Rosastr. 40-42
45130 Essen
DE
Björn Leineweber
leineweber@kanzlei-leineweber.de

За какво се отнася?

Настоящата декларация за поверителност отговаря на законовите изисквания за прозрачност при обработката на лични данни. Това е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва например информация като вашето име, възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или потребителско поведение при посещение на уебсайт. Информацията, за която не можем (или можем само с непропорционално големи усилия) да установим връзка с Вашето лице, например чрез анонимизиране, не е лична информация. Обработката на лични данни (например събирането, извличането, използването, съхранението или предаването) винаги изисква правно основание и определена цел.

Съхранените лични данни ще бъдат изтрити веднага след като целта на обработката бъде постигната и няма законни основания за по-нататъшното им съхранение. Ще ви информираме при отделните операции по обработване за конкретните периоди на съхранение или критерии за съхранение. Независимо от това, в отделни случаи съхраняваме Вашите лични за предявяване, упражняване или защита на правни претенции и при наличие на законови задължения за съхранение.

Кой получава моите данни?

Споделяме вашите лични данни, които обработваме на нашия уебсайт, с трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на целите и е обхванато от правното основание в конкретния случай (напр. съгласие или защита на законни интереси). Освен това разкриваме лични данни на трети страни в отделни случаи, ако това служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции. Възможни получатели тогава могат да бъдат например правоприлагащи органи, адвокати, одитори, съдилища и др.

Доколкото използваме доставчици на услуги за функционирането на нашия уебсайт, които обработват лични данни от наше име в рамките на възложената обработка съгласно чл. 28 от DSGVO, те могат да бъдат получатели на вашите лични данни. За повече информация относно използването на обработващи лични данни, както и на уеб услуги, моля, вижте прегледа на отделните операции по обработване.

Използвате ли "бисквитки"?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от нас до браузъра на крайното ви устройство по време на посещението ви на нашия уебсайт и се съхраняват там. Като алтернатива на използването на "бисквитки" информацията може да бъде съхранена и в локалната памет (локално хранилище) на вашия браузър. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки или локално съхранение (технически необходими бисквитки). Други "бисквитки", от друга страна, ни позволяват да извършваме различни анализи, така че да можем например да разпознаем браузъра, който използвате, когато посетите отново нашия уебсайт, и да ни предаваме различна информация (технически необходими "бисквитки"). С помощта на "бисквитките" можем, наред с други неща, да направим нашия уебсайт по-удобен и ефективен за вас, например като проследяваме използването на нашия уебсайт от вас и определяме предпочитаните от вас настройки (например настройки за държава и език). Ако трети страни обработват информация чрез "бисквитки", те събират информацията директно от вашия браузър. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното ви устройство. Те не могат да изпълняват програми или да съдържат вируси.

Предоставяме информация за съответните услуги, за които използваме "бисквитки", в отделните операции по обработка. Подробна информация за използваните "бисквитки" можете да намерите в настройките на "бисквитките" или в мениджъра на съгласията на този уебсайт.

Какви права имам?

При условията на законовите разпоредби на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) имате следните права като субект на данни:

  • Информация в съответствие с чл. 15 от ОРЗД относно данните, които се съхраняват за вас, под формата на смислена информация за подробностите по обработката и копие от вашите данни;
  • Корекция в съответствие с чл. 16 ОРЗД за неправилни или непълни данни, съхранявани от нас;
  • Изтриване в съответствие с чл. 17 ОРЗД на съхраняваните от нас данни, доколкото обработката не е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
  • Ограничени на обработката съгласно чл. 18 ОРЗД, доколкото точността на данните е оспорена, обработването е незаконно, ние повече не се нуждаем от данните и Вие възразявате срещу тяхното изтриване, тъй като те са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21 ОТ ОРЗД.
  • Преносимост на данните в съответствие с чл. 20 DSGVO, доколкото сте ни предоставили лични данни в рамките на съгласието съгласно чл. 6, ал. 1, буква a ОРЗД или въз основа на договор съгласно чл. 6, ал. 1, буква б ОРЗД и те са били обработени от нас с помощта на автоматизирани процедури. Вие ще получите данните си в структуриран, общ и машинночетим формат или ние ще прехвърлим данните директно на друга отговорна страна, доколкото това е технически осъществимо.
  • Възражения в съответствие с чл. 21 от ОРЗД срещу обработването на Вашите лични данни, доколкото то се извършва на основание чл. 6, ал. 1, букви д, е ОРЗД и има основания за това, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, или възражението е насочено срещу директна реклама. Правото на възражение не съществува, ако са доказани надделяващи убедителни законни основания за обработката или обработката се извършва за предявяване, упражняване или защита на правни претенции. Когато правото на възражение не съществува за отделни операции по обработване, това се посочва там.
  • Отмяна в съответствие с чл. 7, ал. 3 ОРЗД на даденото от вас съгласие с действие за в бъдеще.
  • Оплакване съгласно чл. 77 от ОРЗД с надзорен орган, ако смятате, че обработката на личните ви данни нарушава ОРЗД. По правило можете да се обърнете към надзорния орган по обичайното си местоживеене, по месторабота или по седалището на нашата компания.

Как ще се обработват данните ми в детайли?

По-долу ви информираме за отделните операции по обработка, обхвата и целта на обработката на данни, правното основание, задължението да предоставите данните си и съответния период на съхранение. Автоматизирано решение в отделни случаи, включително профилиране, не се извършва.

Обща информация за обработката на данни извън нашия уебсайт

По-долу ви информираме конкретно за отделните операции по обработка на данни извън нашия уебсайт, както и за обхвата и целта на тези операции по обработка на данни, правните основания, задължението да предоставите данните си и съответния период на съхранение.

Защо Coding Teams?

Нашият фокус е върху продукта

Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да се справим заедно с предизвикателствата на дигиталните проекти и продукти. Разбираме целите, изискванията и нуждите и предоставяме решения с измерим успех.

Ние сме експерти

Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на софтуера и ИТ. Използваме нашите умения и знания, за да проектираме и внедряваме персонализирани, мащабируеми и надеждни решения.

Планируеми разходи за разработка

Благодарение на нашите екипи от разработчици, които постоянно се фокусират върху ефективността и устойчивостта, можем да предложим атрактивни ценови модели, които позволяват на нашите клиенти да изпълняват проекти от всякакъв вид в рамките на предвидими разходи.

Конфигурируеми екипи за всяко приложение

Нашите екипи от разработчици предлагат набор от услуги, съобразени с конкретните ви нужди: разполагаме с подходящите експерти за разработване на приложения, проекти за уебсайтове и класически софтуер.

Следваща
Предишна
Създадено с любов за DACH компании